ANBI

Aan de leefgemeenschap zijn de volgende stichtingen verbonden:


Gemeenschap van Zendings-Diaconessen in Nederland

logo gemeenschap zendingsdiaconessen in nederland

ANBI-gegevens

Formulier publicatieplicht ANBI (kerkgenootschappen)

Beleidsplan:

Beleidsplan 2020-2022

Jaarverslagen:

Jaarverslag 2021


Stichting Diacones Francine van der Meer

logo stichting diacones francine van der meer

ANBI-gegevens

Formulier pubicatieplicht ANBI (algemeen)

Beleidsplan:

Beleidsplan 2020-2025

 


Stichting Diaconale Leefgemeenschap Bethanië

logo leefgemeenschap bethanie

ANBI-gegevens

Formulier publicatieplicht ANBI

Beleidsplan:

Beleidsplan 2021 - 2022

Jaarverslagen

Jaarverslag 2021

website door inxpact