ANBI

Aan de leefgemeenschap zijn de volgende stichtingen verbonden:


Gemeenschap van Zendings-Diaconessen in Nederland

logo gemeenschap zendingsdiaconessen in nederland

RSIN: 0087 34 197

Contactgegvens:
Allemanswaard 2
3958 KA Amerongen
0343 – 723 780
info@zdh.nl

Doelstelling:
Statuten

Beleidsplan:

Beleidsplan 2020-2022

Beloningsbeleid:
Het bestuur van de Gemeenschap van Zendings-Diaconessen in Nederland wordt gevormd door de diaconessen t/m 75 jaar, aangevuld met 2 leden van buiten de Gemeenschap. De bestuurders ontvangen vanuit de Gemeenschap geen beloning, onkosten worden betaald vanuit de gemeenschap van Zendings-Diaconessen. De zusters leven in gemeenschap van goederen. Voor persoonlijke uitgaven ontvangen zij een maandelijkse vergoeding. Op dit moment zijn er geen medewerkers in dienst.

Jaarverslagen:

Jaarverslag 2019

Jaarcijfers 2019


Stichting Diacones Francine van der Meer

logo stichting diacones francine van der meer

RSIN: 8167 55 115

Contactgegvens:
Allemanswaard 2
3958 KA Amerongen
0343 – 723 780
info@francinevandermeer.nl

Doelstelling:
Statuten

Beleidsplan:
Beleidsplan 2020-2025

Beloningsbeleid:
Het bestuur bestaat uit 5 personen. Op dit moment worden die rollen ingevuld door:

A. Koornneef, voorzitter

Diacones A. Kempers, secretaris

De heer P.J. Oudshoorn, penningmeester

Diacones G. Verhoeven, lid

De heer F. Hoogendijk, dagelijks bestuurder

M.u.v de dagelijks bestuurder ontvangen de bestuurders vanuit de stichting geen beloning. Voor medewerkers wordt de Arbeidsvoorwaardenregeling voor de kerkelijk werkers van de Protestantse Kerk in Nederland gehanteerd.

Jaarverslagen:
Jaarverslag 2019

Jaarcijfers 2019 


Stichting Diaconale Leefgemeenschap Bethanië

logo leefgemeenschap bethanie

RSIN: 8601 63 738

Contactgegevens:
Allemanswaard 2
3958 KA Amerongen
0343 – 723 780
info@leefgemeenschapbethanie.nl

Doelstelling:
Statuten

Beleidsplan:
Beleidsplan 2021 - 2022

Beloningenbeleid:
Het bestuur bestaat uit 5 personen. Op dit moment worden die rollen ingevuld door:

B. Pekkeriet - Sikken, voorzitter

E. Gijsbertsen - Vogelaar, secretaris

J. Verschuure, penningmeester

J. van Meerveld, algemeen lid

N. Wijntjes - bestuurslid

De bestuursleden ontvangen vanuit de stichting alleen een vergoeding voor gemaakte kosten. Voor medewerkers wordt de Arbeidsvoorwaardenregeling voor de kerkelijk werkers van de Protestantse Kerk in Nederland gehanteerd.

Jaarverslagen

Jaarverslag 2019

website door inxpact