Licht

03 februari 2023

Als u deze column leest dan zijn de meeste versieringen en feestverlichting van kerst weer verdwenen. Ik hik er nog even tegenaan om gelijk die eerste week van januari de sterren op te ruimen, de lichtjes in de dozen te doen, de kerstkleedjes  en prullaria weg te halen.

Een kale bedoening na al die gezelligheid. Ja voor een week of vier gezelligheid en alles wordt weer opgeborgen tot de volgende kerst. En toch… is niet alles weg:  het Licht, het échte licht in deze wereld blijft, ook al lijkt alles in dozen opgeborgen te zijn. Eigenlijk hebben we het kunstlicht in de dozen gedaan, maar het echte licht schijnt reeds in deze wereld en mensen worden hierdoor verlicht  en op het juiste spoor gezet. Jezus heeft van zichzelf gezegd: “Ik ben het licht van de wereld, wie mij volgt zal het Licht des Levens hebben”. Wat mooi om kinderen van het Licht genoemd te worden en ze tegen te komen. Ik herken ze in het liefhebben van God en mensen. Dat gaat samen op. Heb lief, hou vol!  Om nog maar eens een bekende slogan te noemen. Niet alleen vroom, maar ook praktisch, er zijn voor de ander, met woord, maar vooral daad.  Lang geleden tijdens de  kinderkampen leerden we de kinderen een lied over het licht en wij als grote mensen zingen dat elkaar ook toe: ”Laat zo je licht maar schijnen bij alles wat je doet, zodat de mensen zeggen: God is goed”.  
Een wat nieuwer lied, eigenlijk een gebed, is misschien bekender:
Heer, uw licht en uw liefde schijnen
Waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.
Schijn in mij, schijn door mij.  
 
Zingt u mee?
 
Vanuit leefgemeenschap Bethanië wens ik u veel heil en zegen in dit pas begonnen jaar!
Zr. Greet Verhoeven

website door inxpact