Rouwdagen

28 oktober 2020

‘Rouw d(r)agen met God. Er komt een moment dat je het bewust op je moet nemen om te dragen, want het leven gaat verder. Maar het alleen dragen is bijna een onmogelijke last. Samen gaan we op zoek hoe God wil helpen dragen in dit proces.’

Reacties van twee deelnemers over de rouwdagen van mei 2020:

“Naast het delen van de verhalen, te horen van anderen over het verlies van hun partner, heb ik echt mogen ervaren wat gebed in deze dagen heeft betekend. De aandacht en de tijd die er was om te praten over de pijn en strijd die verlies met zich meebrengt was bijzonder maar ook jullie expertise om, door de vragen heen, bij de plek te komen waarom ik het gevoel had dat God zo ver weg was. 

Het is zo ontzettend goed om te ervaren er gewoon te mogen zijn. Te ‘zijn’ in het verdriet, de pijn en eenzaamheid. Ik kan verder in de stille overtuiging in mij dat God heel dicht bij mij is.”

“Bij binnenkomst was er die warme deken die ik kreeg omgeslagen en die heb ik de hele dag om me heen gevoeld. Het feit, dat je op dezelfde Antenne bent aangesloten, dat vind ik zo waardevol. En de gesprekken onderling, dat heeft veel betekenis gehad voor mij.”

 

8, 15 en 22 april zijn de nieuwe data voor de volgende rouwdagen.

De Rouwdagen worden georganiseerd door zr. Anneke. Meer informatie over haar is te vinden op https://eva.eo.nl/artikel/2020/04/zuster-anneke-over-de-leefgemeenschap-van-de-zendings-diaconessen-van-amerongen