Stoppen van de Rouwdagen

28 november 2022

Zr. Anneke: Na het besluit van de Leefgemeenschap om de Rouwdagen te stoppen hebben we deze week afscheid genomen van de teamleden Alie Wernsen en Jellina Braaksma.
Wat hebben we in de meer dan 20 jaar dat we deze dagen mochten organiseren, eerst met ds. Panc Vermaat en zr. Trijntje Kruit, veel zegen mogen beleven.

Bij al het gemis en verdriet, weer zicht op en hoop voor de toekomst krijgen, dat was het doel van deze dagen. Daarnaast beleefden we dat mensen hun geliefde los konden laten in Gods hand en soms bevrijd werden van trauma’s en andere gebeurtenissen in hun leven, die ook een rol speelden bij het niet kunnen rouwen. Wat geweldig dat we dit stukje met hen mochten meegaan en een hulp konden zijn in het hele proces van rouwen.
Alie Wernsen: Er is een einde gekomen aan het organiseren van de rouwdagen bij de Leefgemeenschap ......... Ik vond het altijd heel moedig dat deelnemers zich aanmeldden voor deze rouwdagen. Rouwen is zwaar. Het is een diepe worsteling aangaan van pijn en verdriet. De pijn en het verdriet als het ware in de ogen kijken. Maar tijdens de dagen hebben we erbij stil mogen staan, dat je er niet alleen voor staat. Je mag rouwen ..... maar met God. En juist dat geeft hoop en perspectief. Bij veel deelnemers heeft dat de ommekeer gebracht. Het gemis en verdriet neem je mee in je leven, maar je mag het in Gods handen leggen. Dat geeft ruimte om door te gaan.
Ik ben God dankbaar voor alle zegen die wij hebben mogen ontvangen.

 

Jellina Braaksma: Als ik denk aan de Rouwdagen komt er altijd één situatie als eerste naar boven.
Een weduwe die 7 jaar vastzat aan haar overleden man. Daardoor werd ze helemaal belemmerd om echt te leven.
Ze wist dat ze hem moest loslaten, maar kon het niet. Het hele weekend was een worsteling, tot ze op zondagavond hem in gebed overgaf in de handen van God. Op maandag ging ze als een totaal bevrijde vrouw naar huis. Dat het echt was, zagen we, toen ze na 3 maanden nog een keer op een Stilte Retraite bij ons kwam. Zij was één van velen en daarvoor krijgt alleen de Heer alle eer!
Wat een voorrecht om zo bij deze dagen betrokken te zijn geweest!

website door inxpact