Zien: Hoop en Licht ondanks alle duisternis

14 januari 2022

Hoe vaak kijkt u op de kalender? Ik ben niet zo van de kalenders omdat ik gewoon vergeet om er op te kijken. In december kreeg ik een kalender cadeau, een Micha scheurkalender met de titel: 365 dagen goed en recht doen.

Dit jaar heb ik me voorgenomen om elke dag een kalenderblad af te scheuren en te beginnen op 1 januari. En daar las ik: ‘Hoop is kunnen zien dat er licht is ondanks alle duisternis’. (van Desmond Tutu) Het was op de dag van zijn uitvaartsdienst in Zuid-Afrika. Desmond Tutu werd wereldwijd geprezen voor zijn vreedzame strijd tegen apartheid, voor rechtvaardigheid en voor de mensenrechten. Opkomen voor hen die geen stem hadden en gedoemd waren om onderdrukt te worden. Het jaar is nog maar net begonnen, de tijden zijn duister, wereldwijd en dichterbij maar er is hoop! Voor mij klinken de kerstgedachte en de liederen nog na: Daar is uit ’s werelds duistere wolken een Licht der lichten opgegaan…… Jezus kwam als Het Licht dat schijnt in onze, mijn duisternis. Dat is mijn Hoop en Houvast. Het kunnen zien dat er Licht van God is ondanks alle misère in deze wereld! Dat zette Desmond Tutu in beweging. Wat zet mij en ons in beweging? Wat drijft ons? Geloof, Hoop en Liefde?  Ik moet denken aan een kinderliedje wat vroeger op kinderclub werd gezongen:  

Weet je wat de Heer nu van ons verwacht?
Dat wij steeds als kaarsjes branden in de nacht.
Want het is zo donker, laat er lichtjes zijn.
Schijn jij op jouw plekje, ik rondom mij.

Dat willen wij ook in onze leefgemeenschap Bethanië zijn! Het Lichtjespad  aan de Allemandswaard wordt zaterdag weer afgebroken en de kerstboom is alweer weggehaald met zijn honderden lichtjes. Maar het Licht, Jezus die ons opzoekt blijft en mag gezien worden op vele plekken in ons dorp. Hoe? Door gewoon lief te hebben en het goede te zoeken voor elkaar! 

Vanuit de Allemanswaard wenst Leefgemeenschap Bethanië een ieder veel heil en zegen in het nieuwe jaar. 

Zr. Greet Verhoeven