Zuster Gerda

Zuster Gerda

God is erbij! Jezus is mijn vaste grond, mijn fundament! Een taakgerichte en enthousiaste vrijwilliger. Ik heb altijd weer zin om ernaar toe te gaan. Feiten en cijfers. Verjaardagen niet te missen. Houd van fietsen en bezorg zn. post in Amerongen. Storingsdienst: Wat is er aan de hand? Dienstbaar, behulpzaam. Samen kom je verder!

Mijn naam is Gerda Bieshaar en ik maak als diacones deel uit van Leefgemeenschap Bethanië in Amerongen. Ik geloof in God, in samen delen en dienen. Door God de hemelse Vader weet ik mij gezien en geliefd. Samen met mijn medezusters ben ik in 2019 verhuisd naar de Allemanswaard en geniet van het leven in de gemeenschap. Mijn dagelijks leven is er anders uit komen te zien: 

Normaal was er op de maandagmiddag een samenkomst rond de Bijbel voor ouderen. Door de coronamaatregelen is dat nu niet mogelijk, maar ik schrijf met de andere teamleden wekelijks een meditatie die de deelnemers krijgen toegestuurd. Ik houd contact met de deelnemers per telefoon of door hen te bezoeken. 

Het is Gods bedoeling dat we tot zegen zijn voor anderen. Ik vind het fijn dat ik dit in praktijk mag brengen op zorgboerderij De Toekomst, waar ik elke dinsdag op de fiets naartoe ga. Het was een mooie ontdekking dat op die plek zo dicht bij Amerongen geïnvesteerd wordt in mensenlevens. Mensen die om verschillende redenen even een plek nodig hebben in de drukte van de tijd: een oase. Een plek waar ze zich gezien en geliefd mogen weten wie ze ook zijn en wat ze ook hebben meegemaakt. De dagelijkse werkzaamheden die op de boerderij worden uitgevoerd geven structuur aan het leven van de deelnemers. Ze krijgen nieuwe kansen - de Bijbel noemt dat genade. 

Het maakt mij dankbaar dat ik daar iets van mag zien in hoe we met elkaar omgaan. Ik mag als vrijwilliger even samen met de deelnemers optrekken - luisteren en naast de ander staan. Op dit moment leer ik iemand letters aan en help met het schrijven van woorden. Door afbeeldingen van voorwerpen te benoemen wordt de woordenschat vergroot. Ook begeleid ik iemand in de Nederlandse grammatica. Mooi om iemand te helpen zijn doel te kunnen bereiken.

Ook zet ik mij in met het maken van een pan soep of bij een bakactiviteit waar zoveel mogelijk ook de hulp van één van de deelnemers bij wordt ingeschakeld. Ik hoop en bid dat de deelnemers op deze waardevolle plek mogen ontdekken dat Jezus hun hoop en toekomst geeft!

In de leefgemeenschap draag ik bij aan een leefbare omgeving. Door gastvrouw te zijn bij activiteiten, door  het inschakelen van een monteur als er storingen verholpen moeten worden en door huishoudelijke klussen uit te voeren, waarbij ik ook een beroep kan doen op andere leefgemeenschapsleden. Wonen en leven - dat doen we samen! Ik hoop en bid dat vele mensen door ons heen zullen zien en proeven hoe goed God is!

Heer wat een voorrecht om in liefde te gaan,

schouder aan schouder in Uw wijngaard te staan,

samen te dienen, te zien wie U bent,

want Uw woord maakt Uw wegen bekend.