Zuster Ina

Zuster Ina

Op de plek zijn waar God mij bedoelt!! Leefgemeenschap Bethanië is nu die plek. Fijn dat we met gezinnen samen wonen, de kinderen verrijken de club. Ik vind het fijn om mensen te ontmoeten; houd van creatief bezig zijn. 

Voel me erg verbonden met de zustergemeenschap in Rwanda. Al vele jaren ben ik met een aantal dames op dinsdagmiddag samen om kinderkleding te naaien voor de kinderen in Rwanda. Samen koken bijv. voor soep op de stoep, gezellig! Doen wat er gebeuren moet en wat je kan. Het oog gericht houdend op Jezus, die is, die was en die KOMT.