Zuster Irene

Zuster Irene

Zuster Irene voelt zich als dienstoudste jong temidden van de 10 kinderen van de Leefgemeenschap. Amerongen en omgeving ziet haar vaak op de fiets of wandelend in het bos. Ze houdt van een open huis en hart. Bovenal is ze dankbaar voor de vele blijken van Gods goedheid en trouw in haar leven.