Donatie

Giften kunnen overgemaakt worden op:

 

Stichting Diaconale Leefgemeenschap Bethanië

NL80 INGB 0009 5564 75

 

Onze dank daarvoor!