Leefgemeenschap Amerongen

Over ons

Foto leefgemeenschap Bethanië
Onze leefgemeenschap is een groep mensen die geloven in de God van de Bijbel en de kracht van het gebed. We leven in verbondenheid en eenheid met elkaar, met God en met Zijn schepping. Wij delen lief en leed en staan open voor de mensen die we ontmoeten. We willen een gastvrij huis van hoop zijn, met liefde, vriendschap en gezelligheid voor jong en oud. We delen wat wij zelf van God hebben ontvangen en gaan genadig om met onszelf en de ander op basis van gelijkwaardigheid. Wij vieren het leven door samen te bidden, te delen en te dienen


3 Pijlers

Bidden, delen en dienen zijn ook de drie pijlers van onze leefgemeenschap.
 Bidden doen we onder andere dagelijks in onze gebedsruimte. We bidden voor elkaar en de mensen die we ontmoeten. Ons leven met elkaar delen gebeurt door regelmatig met elkaar te eten, spontaan een barbecue te organiseren of een gezellige avond met elkaar te hebben. Maar ook door samen in de tuin te werken of gezamenlijke ruimtes schoon te maken. Dienen doen we door bijvoorbeeld een sinterklaasfeest voor migrantenkinderen te organiseren of een nieuwjaarsbijeenkomst voor de buren

 Foto leefgemeenschap Bethanië

 Zendings-Diaconessen

Onze leefgemeenschap is een initiatief van de Gemeenschap van Zendings-Diaconessen in Nederland. De zustergemeenschap werd door de jaren heen steeds kleiner. Daarom lieten de diaconessen een nieuw hofje bouwen in Amerongen en nodigden zij vier gezinnen uit om samen met hen een nieuwe leefgemeenschap te vormen. Binnen deze nieuwe leefgemeenschap vormen de zusters het vijfde ‘gezin’. Voor meer informatie over de zusters, zie K. Omon-Fikse, God moet ons helpen, De geschiedenis van de Gemeenschap van Zendings-Diaconessen in Nederland (1935-2019), Franeker 2019.

Foto leefgemeenschap Bethanië